Skip to main content

บทนำ

กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานต่อไปนี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท Swatch Ltd นี้ (“เว็บไซต์”) การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณ (“ผู้ใช้”) ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้และข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ได้รับได้รับการดำเนินการและกำหนดขึ้นโดยบริษัท Swatch Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Switzerland ("Swatch", "สวอตช์", "เรา", "ของเรา")

สวอตช์อาจแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้โดยการอัพเดทข้อความฉบับนี้ได้ทุกเวลา ซึ่งจะมีผลผูกมัดต่อคุณ จึงขอแนะนำให้คุณเข้าเยี่ยมดูหน้านี้อยู่สม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบข้อตกลง ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งถือว่ามีผลผูกมัด

 

จุดประสงค์และเนื้อหาของเว็บไซต์

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปและเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของสวอตช์เท่านั้น ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้เป็นการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการของสวอตช์ หรือของร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการ หรือของบุคคลที่สามอื่นใด และข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำหรือเสนอวิธีใช้งานสินค้าและ/หรือบริการของสวอตช์แต่อย่างใด

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลของสินค้าของสวอตช์ที่มีวางจำหน่ายทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าสินค้าดังกล่าวจะมีวางจำหน่ายในทุก ๆ ที่ การกล่าวถึงสินค้าหรือบริการของสวอตช์ไม่ได้หมายความว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจะมีวางจำหน่ายในร้านค้าใกล้บ้านคุณ

 

SWATCH CLUB (คลับสวอตช์)

เว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกของคลับสวอตช์ ทั้งสมาชิกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดบริการที่สวอตช์เสนอให้กับสมาชิกคลับนั้นมีกำหนดไว้บนเว็บไซต์แห่งนี้ อย่างไรก็ตาม บริการที่มีให้แก่สมาชิกคลับนั้นมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปเท่านั้น หากคุณลงทะเบียนในฐานะสมาชิกคลับ และใช้บริการที่มีให้กับสมาชิกคลับ จะถือว่าคุณได้รับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุ 14 ปีหรือมากกว่า และแสดงว่าคุณยอมรับและจะปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทุกข้อที่ปรากฎในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่ายหมายถึงการซื้อนาฬิกาคลับสวอตช์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของสวอตช์ (ดูที่ http://shop.swatch.com) หรือเป็นการซื้อจากร้านค้าสวอตช์ที่ตั้งอยู่จริง คุณสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกคลับสวอตช์โดยการลงทะเบียนแบบธรรมดา (ออฟไลน์) ได้เช่นกัน หากคุณต้องการรับเอกสารการลงทะเบียนของเราทางไปรษณีย์ธรรมดา กรุณาส่งจดหมายไปที่ Swatch Club ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Swatch Ltd. ที่ Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Switzerland หรืออีเมลไปที่ club@swatch.com กรุณาแจ้งความจำนงแก่เรา หากคุณเป็นสมาชิกคลับของเราก่อนเดือนกันยายน 2012 ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกแบบเดิม และไม่ได้ซื้อนาฬิกาคลับ และต้องการต่ออายุสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่ขอรับนาฬิกาคลับ

สมาชิกคลับจะต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีส่วนตัวที่มีข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อจริง ที่อยู่ อีเมล วันเกิด หรือเพศของคุณแก่ผู้ใช้ท่านอื่น (นอกจากคุณจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเองโดยความสมัครใจ) และผู้ใช้ท่านอื่นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนของคุณได้ โดยเห็นเฉพาะชื่อที่คุณใช้ในการลงทะเบียน หรือตามที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเป็นสมาชิก และรูปสมาชิกของคุณ หากมี เท่านั้น

การลงทะเบียนและสถานภาพสมาชิกแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแบบมีค่าใช้จ่ายจะถือเป็นโมฆะหากในประเทศนั้น ๆ มีกฎหมายห้ามไว้

เมื่อลงทะเบียนในฐานะสมาชิกคลับแล้ว ระบบจะขอให้คุณเลือกกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงยินยอมที่จะไม่ใช้บัญชี อีเมล หรือรหัสผ่านของสมาชิกท่านอื่นไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณเองกับบุคคลที่สาม คุณตกลงยินยอมที่จะแจ้งสวอตช์ให้ทราบทันที หากสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณ หรือมีการเข้าถึงรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานบัญชีของคุณทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

บริการของสวอตช์ที่มีให้กับสมาชิกคลับมีไว้ให้ใช้เป็นการส่วนตัวสำหรับสมาชิกคลับเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นใดได้ นอกเสียจากจะมีข้อกำหนดไว้เป็นพิเศษหรือได้รับอนุญาตจากสวอตช์เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้ และ/หรืออีเมลของสมาชิกด้วยสื่อทางอิเล็คโทรนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือการเฟรมข้อมูลออกจากเว็บไซต์นี้หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาในเชิงพาณิชย์ ลิงก์ของบริษัทพันธมิตร และการชักชวนในรูปแบบใด ๆ อาจถูกลบออกจากโปรไฟล์สมาชิกได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และอาจมีผลทำให้สถานภาพสมาชิกถูกยกเลิกได้

 

จดหมายข่าว

คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของสวอตช์ได้ กรุณาคลิก ที่นี่ หากคุณต้องการสมัครรับจดหมายข่าวของเรา คุณสามารถบอกยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อ โดยส่งอีเมลไปที่ internet@swatch.com.

 

เนื้อหาของผู้ใช้

โปรดทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณโพสต์ข้อมูลลงบนเว็บไซต์นี้ (เช่น การโพสต์ข้อมูลลงในบอร์ด สมุดเยี่ยม โปรไฟล์ส่วนตัว ฯลฯ) ผู้ใช้ท่านอื่น (เช่น สมาชิกคลับท่านอื่น) อาจอ่านข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้น คุณควรเลือกข้อมูลที่จะโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ และสำหรับผู้ใช้ท่านอื่นของเว็บไซต์นี้อย่างระมัดระวัง

สวอตช์ไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อความ ไฟล์ ภาพ รูปถ่าย วิดีโอ เสียง ผลงานลิขสิทธิ์ หรือเนื้อหาอื่นใด (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ที่คุณโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ หลังจากการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ลงบนเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยังคงถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวอยู่ และคุณจะยังคงมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณในลักษณะที่คุณต้องการ การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ลงบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อนุญาตให้สวอตช์มีสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด แบบมอบอำนาจการใช้สิทธิ์ต่อได้ แบบโอนสิทธิ์ได้ แบบชำระเต็มจำนวน และทุกแห่งทั่วโลก ที่จะใช้ แก้ไขดัดแปลง แสดงต่อสาธารณะ ทำซ้ำ และจำหน่ายเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวบนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น จนกว่าคุณจะลบเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ คุณสามารถแก้ไขดัดแปลง อัพเดท หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อคุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณได้โพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ หรือมีสิทธิ์ในการสิทธิที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ และ (ข) การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณลงบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิสาธารณะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญญา หรือสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

สวอตช์ไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ในข้อความ ไฟล์ ภาพ รูปถ่าย วีดิโอ เสียง ผลงาน หรือเนื้อหาอื่นใด (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ที่คุณโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ หลังจากการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ลงบนเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยังคงถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวอยู่ และคุณจะยังคงมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณตามแบบที่คุณต้องการ โดยการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ลงบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ คุณอนุญาตให้สวอตช์มีสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด สามารถมอบอำนาจแทนกันได้ สามารถโอนสิทธิ์ได้ ฟรีและใช้ได้ทั่วโลก ที่จะใช้ แก้ไขดัดแปลง แสดงต่อสาธารณะ ทำซ้ำ และจำหน่ายเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวบนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือในส่วนของสวอตช์ในแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น เฟซบุ้ค ทวิตเตอร์ หรืออื่น ๆ) จนกระทั่งคุณได้ลบเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวของคุณออกจากเว็บไซต์นี้

สวอตช์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกโพสต์หรือถูกส่งผ่านโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎกติกาเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอใด ๆ ที่เกี่ยวกับนาฬิกาด้วย สวอตช์จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย หรือหมายศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้บริษัท Swatch Ltd. เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว อย่างเต็มที่

 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหา

เว็บไซต์นี้ พร้อมทั้งข้อมูล ข้อความ ภาพ รูปถ่าย เสียง และคลิปวีดิโอ ดีไซน์ กราฟฟิก โลโก้ สัญลักษณ์ ชื่อ สินค้า และประเภทของบริษัทใด ๆ รวมถึงซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ และไฟล์อื่นใด รวมถึงเนื้อหาที่เลือกสรรและจัดเรียงไว้ในซอฟท์แวร์นั้น ๆ (“เนื้อหาของเว็บไซต์”) จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิการออกแบบ ที่สวอตช์ บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของ อย่างสมบูรณ์ ห้ามมิให้แก้ไขดัดแปลง คัดลอก แจก ประกอบใหม่ ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ โอน หรือขายเนื้อหาของเว็บไซต์ ในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากสวอตช์เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่ว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณที่คุณได้โพสต์ลงบนเว็บไซต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาทางดิจิตอลใด ๆ ลงในโปรแกรมอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสวอตช์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

หากว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้รับอนุญาตโดยจำกัดให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าถึงอย่างเหมาะสม เพื่อการใช้งานบุคคล ซึ่งมิใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะปฎิบัติตามลิขสิทธิ์และประกาศความเป็นเจ้าของอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ห้ามมิให้อัพโหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ลงในอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซ์ทราเน็ต หรือรวบรวมข้อมูลลงในฐานข้อมูลอื่นใด และห้ามมิให้ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในการอื่นใดโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่ส่วนที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณเอง การอนุญาตให้ใช้งานดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ และไม่รวมถึงการใช้การทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือการรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการสกัดข้อมูลอื่นใดที่คล้ายกัน ห้ามมิให้ใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดเจนข้างต้น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสวอตช์เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ที่อนุญาตไว้ทันที การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ไร้กรอบจำกัด และกฎระเบียบและพระราชบัญญัติด้านการสื่อสาร ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงในการใช้งานนี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการขัดกับการอนุญาตในเรื่องสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หากมิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้

"SWATCH" (“สวอตช์”) และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ โลโก้ ตัวอักษร ส่วนหัวของหน้า ไอคอนปุ่ม สคริปต์ ชื่อบริการและเครื่องหมายอื่นใด (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือว่ารวมอยู่ในสิทธิ์ทางเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์อื่น ๆ ของสวอตช์และของบริษัทในเครือ ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าของสวอตช์ รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อโดเมน ร่วมกับสินค้าหรือบริการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความสับสน และมิให้คัดลอก ลอกเลียน หรือใช้ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสวอตช์เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ห้ามมิให้ใช้งานเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือในส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของเว็บไซต์ในทางที่ถูกต้อง/ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด นอกจากในลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้นในข้อตกลงในการใช้งาน

 

คำสงวนสิทธิ์

ในขณะที่สวอตช์ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการให้บริการข้อมูลที่เที่ยงตรงและทันสถานการณ์บนเว็บไซต์นี้ สวอตช์ไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้บริการแบบ “ตามที่เป็นอยู่” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวอตช์ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่สวอตช์หรือบริษัทในเครือไม่ได้เป็นเจ้าของ

สวอตช์ไม่รับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่คุณเป็นเจ้าของที่ใช้เยี่ยมชม ใช้งาน หรือใช้เรียกดูเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดต่อการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูป วีดิโอ หรือเสียงใด ๆ จากเว็บไซต์นี้

สวอตช์ขอสงวนสิทธิ์ในการขัดขวางหรือยุติการให้บริการหรือการทำงานใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ สวอตช์ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการขัดขวางหรือการยุติการให้บริการหรือการทำงานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของสวอตช์หรือบริษัทในเครือของบริษัท The Swatch Group Ltd. หรือของบุคคลที่สามหรือไม่

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตาม อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์อยู่ สวอตช์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้อง และ/หรือการปรับปรุงต่อเนื้อหาดังกล่าว (และข้อมูล) และต่อสินค้าหรือโปรแกรมที่บรรยายถึงในข้อมูลนั้นๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง หรือมาจากเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากสวอตช์ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่สามารถรับรองเว็บไซต์ใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงถึง และเนื่องจากสวอตช์ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงถึง ถือว่าคุณรับทราบว่าสวอตช์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเว็บไซต์นี้ ความรับผิดชอบในการเข้าถึงหน้าเว็บของเว็บไซต์อื่น ๆ และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การเชื่อมโยงของคุณถึงเว็บไซต์นี้ ถึงหน้าเว็บอื่น หรือถึงเว็บไซต์อื่นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเข้าใช้งานลิงก์ดังกล่าว จะถือว่าคุณเข้าใจว่าต้องปฎิบัติตามคำประกาศตามกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์นี้ ซึ่งประกาศตามกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น อาจแตกต่างจากคำประกาศตามกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของสวอตช์ได้ หากคุณต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ คุณสามารถทำการเชื่อมโยงโดยไปยังหน้าโฮมเพจ แต่มิให้ลอกเลียนแบบ และต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ห้ามมิให้เขียนเนื้อหาลงเว็บไซต์นี้ด้วยเว็บไซต์หรือองค์ประกอบของไซต์ของบุคคล ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Swatch Group ห้ามมิให้ลิงก์หรือรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีใดก็ตาม ลงในเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Swatch Group

 

การใช้บริการ

ในขณะที่สวอตช์พยายามทำให้เว็บไซต์นี้เสนอบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สวอตช์จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาหรือช่วงหนึ่งช่วงใด

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ระบบล้มเหลว มีการบำรุงรักษา หรือการซ่อมบำรุง หรือเหตุผลอื่นใดที่เกินอำนาจควบคุมของสวอตช์

 

ข้อจำกัดความรับผิด

สวอตช์และกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท Swatch Group Ltd. รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ต้องรับผิดและไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งหมด สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณ หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ต่อเนื่องมา หรือการสูญเสียรายได้ กำไร ความนิยม หรือข้อมูล โดยไม่มีกรอบจำกัด) ที่สืบเนื่องจากเว็บไซต์นี้ทางหนึ่งทางใด หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัส ที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นใดของคุณที่คุณใช้เข้าเยี่ยม ใช้งาน หรือใช้เรียกดูเว็บไซต์นี้ หรือใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้หรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

 

ความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

เบ็ดเตล็ด

ความล้มเหลวของสวอตช์ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงในการใช้งานนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือเป็นการผ่อนผันบทบัญญัตินั้น ๆ ชื่อของหมวดต่าง ๆ ในข้อตกลงในการใช้งานนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือเป็นผลทางสัญญาใด ๆ

การเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้บทบัญญัติส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อตกลงในการใช้งานนี้ ไม่ส่งผลกระทบหรือถือก่อความเสียหายแต่อย่างใดต่อการบังคับใช้ การมีผลทางกฎหมาย และการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้

ข้อตกลงในการใช้งานนี้ถือว่าจะได้รับการตีความและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ ศาลที่มีอำนาจ ซึ่งสำนักงานของสวอตช์ได้จดทะเบียนลงเป็นบริษัทไว้ ปัจจุบันคือ Biel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะมีอำนาจพิเศษในแง่ของการพิจารณาข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดจากข้อตกลงในการใช้งานนี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยเป็นสิทธิ์ของสวอตช์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ใช้ ณ ที่พำนักของผู้ใช้ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานนี้ กรุณาสอบถามมาที่ Swatch Ltd, Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Switzerland หรือสอบถามทางอีเมลได้ที่ internet@swatch.com