Skip to main content

ข้อมูลทางเทคนิค

 • กลไกของนาฬิกาควอตซ์คืออะไร?

  นาฬิกาควอทซ์ใช้การสั่นสะเทือนหรือออสซิลเลชั่นของแร่ควอทซ์ในการบอกเวลา นาฬิกา Swatch ทุกเรือนทำขึ้นด้วยกลไกแบบควอทซ์ ยกเว้นนาฬิกาแบบไขลานอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงนาฬิการุ่น Sistem51 ทุกเรือนด้วย แร่ควอทซ์มีคุณสมบัติการสั่นสะเทือนอย่างแม่นยำเมื่อได้รับการกระตุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันไฟฟ้าหรือออสซิลเลชั่นของผลึกแก้วเป็นวงจรไฟฟ้าที่ใช้การสั่นพ้องทางกลของคริสตัลของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกเพื่อสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่ที่แม่นยำ ความถี่นี้เองที่ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในควบคุมจังหวะของเวลา (เช่นเดียวกับนาฬิกาข้อมือระบบควอทซ์) เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาณเวลาที่เที่ยงตรงสำหรับวงจรรวมแบบดิจิตอล และเพื่อรักษาเสถียรภาพความถี่สำหรับตัวส่งและตัวรับสัญญาณวิทยุ ตัวสะท้อนเสียงเพียโซอิเล็กทริกที่พบได้บ่อยที่สุดคือผลึกควอทซ์ ดังนั้นวงจรออสซิลเลชั่นที่มีผลึกแร่นี้จึงมีชื่อว่า "วงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าหรือออสซิลเลชั่นแบบคริสตัล"  พูดง่าย ๆ ก็คือ ผลึกควอทซ์มีการสั่นสะเทือนซึ่งมีความเสถียรและทำให้เกิดแรงกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ แรงกระตุ้นหรือแรงผลักที่ผ่านวงจรนับและวงจรตรรก หรือที่เรียกว่า "circuit integer" นั้นจะถูกส่งต่อไปให้กับเฟืองของเข็มนาฬิกา

 • นาฬิกาอัตโนมัติคืออะไร

  นาฬิการุ่น Swatch Automatic และ Sistem51 เป็นนาฬิกาไขลานอัตโนมัติ พลังงานที่ทำให้นาฬิกาสองรุ่นนี้ทำงานได้นั้นไม่ได้มาจากแบตเตอรี่ แต่มาจากพลังงานคีเนติกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเคลื่อนไหวของแขนผู้สวมใส่ นาฬิกาอัตโนมัติมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ การกระแทก และวิธีการสวมใส่ ดังนั้น นาฬิกาอัตโนมัติจึงทำงานได้ไม่แม่นยำเท่ากับนาฬิการะบบควอทซ์ และมีค่าความไม่เที่ยงตรง -10 ถึง +40 วินาทีต่อวัน จากประสบการณ์ของเราทำให้พบว่า นาฬิกาที่ใช้กลไกอัตโนมัตินี้มีแนวโน้มที่จะไม่เที่ยงตรงเมื่อยังใหม่อยู่ โดยปกตินาฬิกาจะค่อย ๆ ตรงเวลามากขึ้นเมื่อใช้งานไปนาน ๆ

   

  Automatic:             -10 ถึง + 40 วินาที/วัน

  Chrono Automatic:  ± 20 (0-40) วินาที/วัน

  Sistem51:         -5 +15 (±10) วินาที/วัน

 • Autoquartz คืออะไร

  Swatch Autoquartz คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานข้อดีของกลไกนาฬิกาแบบอัตโนมัติ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ กับข้อดีของนาฬิกาแบบควอตซ์ในเรื่องการบอกเวลาที่มีความถูกต้องและแม่นยำ พลังงานคีเนติกที่ได้จากน้ำหนักของการแกว่งในนาฬิกา Autoquartz ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้า และได้รับการควบคุมดูแลโดยแผงวงจรอิเล็กโทรนิคขนาดจิ๋วและวงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าจากผลึกควอตซ์ เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำอันเป็นลักษณะของนาฬิกาควอตซ์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเก็บพลังงานได้เพียงพอในการสำรองพลังงาน เพื่อทำให้นาฬิกาทำงานได้เต็มที่เป็นเวลา 100 วัน

 • นาฬิกาโครโนกราฟคืออะไร?

  นาฬิกาโครโนกราฟคือนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา
  กลไกเพิ่มเติมนี้ทำให้สามารถนับและจับเวลาระยะสั้น ๆ ได้ โดยการกดปุ่ม
  เข็มของนาฬิกาโครโนกราฟ (วินาที นาที และชั่วโมง) จะเริ่ม หยุด
  หรือตั้งค่าใหม่ที่ศูนย์ กรุณาดูที่คู่มือของเรา สำหรับขั้นตอนการใช้นาฬิกาโครโนกราฟ

 • โครโนมิเตอร์คืออะไร?

  โครโนมิเตอร์คือนาฬิกาที่ได้รับการทดสอบเรื่องความถูกต้องแม่นยำจากศูนย์ควบคุมที่เป็นทางการ และได้รับใบประกาศอย่างเป็นทางการจาก COSC (สถาบัน Official Swiss Chronometer Testing Institute)

 • GMT หรือเวลาสากลเชิงพิกัดตามเวลามาตรฐานกรีนิชที่อยู่บนนาฬิกา Swatch ของฉันคืออะไร?

  เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษเป็นที่ตั้งของเวลามาตราฐานกรีนิช (GMT) ตั้งแต่ปี 1884 GMT หรือที่เรียกว่าเวลามาตรฐานกรีนิชเพราะเป็นจุดวัดเวลาที่เริ่มจากเส้นเมริเดียนกรีนิชที่หอดูดาวหลวง เมืองกรีนิช กรีนิชเป็นที่ทุกเขตเวลาใช้เพื่อการวัดเวลา

 • UTC หรือเวลาสากลเชิงพิกัดที่อยู่บนนาฬิกาของฉันคืออะไร?

  "เวลาสากลเชิงพิกัด" (UTC) คือหน่วยวัดเวลามาตรฐานสำหรับพลเรือนในปัจจุบัน มาตรฐานเวลา 24 ชั่วโมงใช้นาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำอย่างมากรวมกับการอ้างอิงการหมุนของโลก

  UTC เป็นมาตรฐานหน่วยวัดเวลาที่ใช้กันทั่วโลก เขตเวลารอบโลกได้ตกลงที่จะลดหรือเพิ่มเวลาขึ้นเพื่อให้เวลาตรงกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ เวลาสากลเชิงพิกัด

  มาตรฐานเวลาสองชนิดที่ใช้ในการกำหนดเวลาสากลเชิงพิกัดได้แก่:

 • International Atomic Time (TAI): เป็นหน่วยเวลาที่ใช้ข้อมูลจากนาฬิกามากกว่า 250 เครื่องทั่วโลกซึ่งเป็นมาตรฐานความเร็วในการเดินของนาฬิกา

 • Universal Time (UT1) หรือที่รู้จักกันในนามของเวลาดาราศาสตร์หรือเวลาสุริยะคติตามการหมุนของโลก ซึ่งเวลานี้ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบเวลาของ TAI กับระยะเวลาความยาวนานของวันบนโลก

 • เขตเวลารอบโลกเป็นการนับเวลาบวกหรือลบจากเวลา UTC ทั้งสิ้น ในฐานะที่มีค่าอ้างอิงเป็นศูนย์นี้ UTC จึงได้รับการเรียกว่าเป็นเวลา Zulu (Z) ด้วย เมื่อพูดถึงเขตเวลาแล้ว UTC เป็นที่รู้จักกันในนามของเวลาสากลกรีนิช แต่โดยทั่วไปแล้วจะกล่าวถึงเวลา UTC (สเกลเวลาอะตอม) เมื่อต้องการพูดถึง GMT ก็ตาม

 • Shockproof คืออะไร

  นาฬิกาที่ได้รับการระบุว่าเป็น "นาฬิกากันกระแทก" คือนาฬิกาที่มีค่าความไม่เที่ยงตรงหลังจากเกิดการกระแทกตามมาตรฐานไม่เกิน 2 วินาทีต่อวันสำหรับนาฬิกาควอตซ์ และ 60 วินาทีต่อวันสำหรับนาฬิกาประเภทอื่น ๆ ตามหลักมาตรฐาน ISO 1413 (อ้างอิงจากการจำลองการกระแทกของนาฬิกาที่หล่นจากความสูง 1 ม. บนพื้นผิวไม้) หรือมาตรฐาน NIHS 91-10 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของนาฬิกาสวิส

 • นาฬิกา Swatch กันน้ำหรือไม่?

  เราขอแจ้งว่านาฬิกาของ Swatch "กันน้ำ" ได้ที่ระดับความดันที่ 3 บาร์ หรือ 10 บาร์ หรือ 20 บาร์ ขึ้นอยู่กับรุ่นของนาฬิกา หน่วยวัดความกันน้ำนี้ตรงกับค่าความดันที่ทำให้มีขึ้นระหว่างการทดสอบการกันน้ำตามหลักมาตรฐาน ISO 22810 ซึ่งเท่ากับค่าแรงดันน้ำที่ความลึก 30 เมตร 100 เมตร 200 เมตรเมื่ออยู่ในน้ำ นาฬิกา Swatch ทุกเรือนจะอยู่ในสภาพกันน้ำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการสัมผัสโดนเม็ดมะยม ปุ่มกด เรือนกระจก ตัวเรือน และปะเก็น (ต้องไม่ปรับเม็ดมะยมและปุ่มกดเมื่ออยู่ใต้น้ำ!)

 • อะไรคือฟังก์ชั่นการวัดระยะทาง?

  ฟังก์ชั่นวัดระยะทาง (วัดระยะห่างจากพายุ) อยู่ที่หน้าปัดหรือที่ขอบหน้าปัดของ Swatch รุ่น  “Take Some Minutes - YCS481” และ “Rosso Furore - YCS494G” (จากพจนานุกรมอาชีพของการทำนาฬิกา)
  เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้วัดระยะทาง ในศาสตร์การทำเครื่องบอกเวลาหรือวัดเวลา นี่คือนาฬิกาหรือโครโนกราฟที่มีหน้าปัดที่ปรับได้ จึงทำให้สามารถบอกระยะทางจากหลักพื้นฐานความเร็วของเสียงผ่านอากาศที่อุณหภูมิ 0°C, v = 331.5 ต่อวินาที ค่าต่างของเวลาระหว่างแสงวาบจากการระเบิด (การยิงปืนหรือฟ้าผ่า) และการได้ยินเสียง ทำให้เราสามารถอ่านค่าระยะห่างระหว่างผู้สังเกตและตำแหน่งที่เกิดของแสงที่บนหน้าปัดได้

 • ฟังก์ชั่น Swatch Access คืออะไร?

  Swatch Access คือนาฬิกา Swatch ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายและทำงานร่วมกันกับหน่วยความจำที่ฝังอยู่ในนาฬิกา  ไมโครชิพที่ฝังอยู่ในนาฬิกาสามารถเก็บข้อมูลได้มากมาย ในขณะที่เสาอากาศทำหน้าที่สื่อสารกับปลายทางเพื่ออ่านข้อมูลที่อยู่ในไมโครชิพ ซึ่งทั้งระบบทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำ Swatch Access / Snowpass มาใช้งานร่วมกับระบบแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ เช่น การออก ระบบกุญแจ การชำระเงิน และการเข้าสู่เครือข่ายต่าง ๆ

 • นาฬิการุ่นใดที่สามารถใช้เป็นบัตรผ่านในลานสกีได้เหมือนกับรุ่น Snowpass?

  นาฬิกา Swatch Snowpass เป็นเครื่องบอกเวลาและสามารถใช้งานในฟังก์ชันการอ่านชิปโดยไม่ต้องมีการสัมผัส (RFID) ได้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบัตรฝังชิปที่ไม่ต้องมีการสัมผัส

  Snowpass 2 รุ่นที่ใช้เทคโนโลยีชิป RFID คือ: RFID 125 kHz (รุ่นเก่า) หรือ RFID 13.56 MHz

 • ฟังก์ชั่น Swatch Tachometer คืออะไร?

  หน้าปัดของนาฬิกาโครโนกราฟใช้เป็นเครื่องวัดความเร็วหน่วยกิโลเมตร/เมตรต่อชั่วโมง (แต่ไม่มีหน่วยไมล์) นาฬิการุ่น Swatch Chrono ส่วนใหญ่แล้วจะมีสเกลวัดความเร็วบนหน้าปัดหรือขอบหน้าปัดที่สามารถอ่านค่าวัดความเร็วต่อหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) การวัดความเร็วจะทำงานในช่วงของเวลามากสุดที่ 60 วินาทีสำหรับระยะทาง 10 เมตร 100 เมตร หรือ 1000 เมตร สำหรับการวัดระยะทางที่ 1000 เมตร หน่วยการอ่านของสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางจะเป็นที่ กม./ชม. โดยอัตโนมัติ สำหรับการวัดระยะทางที่ 100 เมตร การอ่านสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางต้องหาร 10 เพื่อจะได้หน่วยวัดเป็น กม./ชม. สำหรับการวัดระยะทางที่ 10 เมตร การอ่านสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางต้องหาร 100 เพื่อจะได้หน่วยวัดเป็น กม./ชม.

 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ใหม่ของฉันนานเท่าไร?

  ประมาณ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่และการใช้งาน ตัวอย่างเช่น นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นโครโนกราฟอาจมีอายุการใช้งานของแบตเตอรีสั้นกว่านาฬิการุ่น Swatch Original Gent

 • ฟังก์ชั่น Swatch Internet Time คืออะไร?

  Internet Time คือเวลาสากลใหม่สร้างขึ้นโดย Swatch ด้วยวิถีใหม่ของการศาสตร์แห่งเวลาจึงไม่มีเขตแบ่งเวลาอีกต่อไปเพราะทั้งโลกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆ กันและในช่วงเวลาเดียวกัน Internet Time แบ่งเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันออกเป็น 1000 หน่วยซึ่งถูกเรียกว่าการเต้นของชีพจร 1 จังหวะเต้นเท่ากับ 1 นาที 26.4 วินาที Internet Time จะแสดงจำนวนด้วยเครื่องหมาย @ และตามด้วยเลขสามหลัก เรียงจาก @000 ถึง @999 วันอินเตอร์เนตเริ่มต้นที่เที่ยงคืน (@000) ที่เมืองเบล บ้านของ Swatch

 • EOL คืออะไร?

  EOL ย่อมาจาก End of Life ซึ่งเตือนว่าแบตเตอรี่กำลังใกล้หมดโดยไฟที่หน้าจอหรือที่เข็มนาฬิกาจะกระพริบ ฟังก์ชั่น EOL จะปรากฏในสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
  ในรุ่น Swatch Touch ตัวเลขจะเริ่มกระพริบได้นานไปเรื่อยๆ ถึง 3 ชั่วโมงจึงหยุด ในรุ่น Solar เข็มวินาทีจะหยุดสองถึงสามวินาที และจะเริ่ม "กระโดด" สองถึงสามวินาที เพื่อที่ว่าเวลาจะได้ถูกต้องอีกครั้ง แน่นอนว่าเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ พังก์ชั่น EOL จะหยุดทำงานเช่นกัน

 • Jewels (Ruby) หมายถึงอะไร?

  Swatch Automatic ฝังอัญมณีถึง 23 เม็ด และรุ่น Irony Automatic (เช่นเดียวกันกับรุ่น Irony Diaphane Automatic) มีอัญมณีฝังอยู่ 21 เม็ด ตามที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของกลไก