Skip to main content

Gwarancja i wskazówki dotyczące użytkowania

Zegarek SWATCH® ma gwarancję firmy SWATCH Ltd. na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. Międzynarodowa gwarancja SWATCH obejmuje wady materiałowe i produkcyjne mające miejsce w momencie zakupu zegarka SWATCH („wady”). Gwarancja ma moc prawną tylko, jeśli certyfikat gwarancji został opatrzony datą, w pełni i poprawnie uzupełniony oraz zawiera stempel oficjalnego sprzedawcy firmy SWATCH („ważny certyfikat gwarancji”).

W okresie gwarancji, po przedstawieniu ważnego certyfikatu gwarancji, masz prawo do darmowego naprawienia wad. Jeśli czynności naprawcze nie mogą przywrócić poprawnej pracy zegarka SWATCH albo zakupiony został zegarek SWATCH, którego obudowy nie można otworzyć, firma SWATCH Ltd. gwarantuje jego wymianę na ten sam lub podobny model zegarka SWATCH. Gwarancja obejmująca wymianę zegarka kończy się dwadzieścia cztery (24) miesiące po zakupieniu wymienionego zegarka.

Niniejsza gwarancja producenta nie obejmuje:

- czasu działania baterii;
 
- typowych objawów użytkowania (np. zadrapań szkła; zmiany koloru i/lub materiału niemetalowych pasków i bransolet, takich jak paski skórzane, plastykowe, materiałowe, rzepów; łuszczenia się tarczy);
 
- wszelkich uszkodzeń dowolnej części zegarka wynikłych z niestandardowego/niewłaściwego użytkowania, zaniechania konserwacji, niedbalstwa, wypadków (uderzenia, wgniecenia, pęknięcia, pęknięcie szkła itp.), niepoprawnego użytkowania zegarka oraz nieprzestrzegania wskazówek dotyczących użytkowania udostępnionych przez firmę SWATCH Ltd.
 
- wszelkich szkód pośrednich lub wynikających np. z użytkowania, niedziałania, wad lub niedokładności zegarka SWATCH;
 
- obsługi zegarka SWATCH przez osoby nieuprawnione (np. wymiana baterii, czynności serwisowe i naprawy) albo dokonywania zmian, które pozostają poza kontrolą firmy SWATCH Ltd.
 
- Wszelkie inne roszczenia względem firmy SWATCH Ltd., np. za szkody inne niż opisane powyżej, są bezpośrednio wyłączone za wyjątkiem praw klienta określonych przez ustawodawcę.

Powyższa gwarancja producenta:
 
- jest niezależna od gwarancji sprzedawcy, za które sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność.
 
- nie wpływa na prawa klienta względem sprzedawcy ani żadne inne jego prawa określone przez ustawodawcę.

Serwis firmy SWATCH Ltd. zapewnia doskonałe czynności konserwacyjne zegarka SWATCH. Jeśli zegarek wymaga przeprowadzenia czynności obsługowych, zwróć się do oficjalnego sprzedawcy SWATCH lub autoryzowanego centrum serwisowego SWATCH, co opisano szczegółowo w sekcji obsługi klienta w niniejszej witrynie: podmioty te gwarantują przeprowadzenie czynności serwisowych zgodnie ze standardami firmy SWATCH Ltd.

* SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Szwajcaria