Skip to main content

Bijoux

 • Czyszczenie biżuterii
  Do czyszczenia należy używać chłodnej, namydlonej wody lub okresowo polerować miękką ścierką, aby zachować pierwotny wygląd biżuterii - przynosi to najlepsze efekty.
 • Ubieranie biżuterii
  Załóż Bijoux jako ostatnią część garderoby oraz zdejmij jako pierwszą podczas rozbierania się, aby uniknąć zmiany jego kształtu. Działanie siły, na przykład ściśnięcie, może doprowadzić do uszkodzenia biżuterii i utraty jej ozdobnych elementów.
 • Wstrząsy
  Należy unikać wstrząsów termicznych i mechanicznych. Należy także unikać działań mogących prowadzić do zadrapania i innych uszkodzeń.
 • Pływanie
  Zdejmij Bijoux przed pływaniem w morzu czy basenie albo opłucz ją w chłodnej wodzie po zakończeniu pływania. Woda morska i chlor mogą uszkodzić biżuterię.
 • Higiena osobista
  Zdejmij Swatch Bijoux przed myciem rąk i stosowaniem produktów higieny osobistej, takich jak perfumy, lakiery do włosów, mydło, kremy do opalania i emulsje, ponieważ mogą one uszkodzić biżuterię i doprowadzić do zmiany koloru.
 • Temperatury
  Unikaj ekstremalnych temperatur powyżej 60°C (140°F), poniżej -10°C (14°F) oraz nagłych zmian temperatury. Nie umieszczaj Swatch Bijoux na źródłach ciepła, takich jak ogień, grzejniki i inne.
 • Produkty chemiczne
  Unikaj bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, środkami owadobójczymi itp., ponieważ mogą one uszkodzić biżuterię.
 • Ochrona przed światłem
  Unikaj długotrwałego wystawiania Swatch Bijoux na działanie silnego światła, promieni słonecznych i silnych lamp, ponieważ mogą one doprowadzić do zmiany koloru.
 • I na koniec…
  Jeśli masz problem z biżuterią Swatch, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży biżuterii Swatch.