Skip to main content

מבוא

קרא את תנאי השימוש הללו בקפידה לפני השימוש באתר זה של Swatch Ltd ("האתר"). הגישה לאתר והשימוש בו מצביעים על כך שאתה ("המשתמש") מקבל את תנאי השימוש. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אל תשתמש באתר זה.

אתר זה מופעל על ידי, ותנאי השימוש הללו מתפרסמים על ידי, חברת Swatch Ltd., שכתובתה Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Switzerland (להלן, "Swatch", "אנו", "אותנו", "שלנו").

 Swatch עשויה לעדכן תנאי שימוש אלה בכל עת באמצעות עדכון דף זה. עדכונים אלה מחייבים אותך, ולכן עליך לבקר בדף זה מדי פעם כדי לעיין בתנאים העדכניים שלהם אתה מחויב.

 

מטרת האתר ותוכנו

כל המידע והחומרים באתר זה נועדו אך ורק להצגת מידע כללי אודות Swatch ולקידום מוצריה ושירותיה. מידע וחומרים אלה אינם מהווים הצעה לקניית מוצרים ו/או שירותים של Swatch או של קמעונאים רשמיים או גורמי צד ג' אחרים, וכמו כן אין הם מהווים ייעוץ או הנחיות אחרות בנוגע לשימוש במוצרים ו/או בשירותים של Swatch.

אתר זה עשוי להכיל מידע אודות מוצרים ושירותים של Swatch ברחבי העולם, שלא כולם זמינים בכל מקום. התייחסות למוצר או לשירות של Swatch אין בה כדי לרמז שהמוצר או השירות יהיה זמין באזורך.

 

מועדון Swatch

אתר זה מאפשר למשתמשים להירשם כחברים במועדון Swatch, הן כחברים ללא תשלום והן כחברים בתשלום.

השירותים שאותם מציעה Swatch לחברי המועדון מפורטים באתר. עם זאת, השירותים שמוצעים לחברי המועדון נועדו אך ורק למשתמשים מגיל 14 ומעלה. באמצעות הרשמה כחבר מועדון ושימוש בשירותים המוצעים לחברי המועדון, אתה מצהיר על כך שהנך בן 14 ומעלה, ושאתה מסכים לציית לתנאים ולהתניות הכלולים בתנאי השימוש המפורטים בזאת.

מן ההרשמה שלך כחבר מועדון בתשלום משתמע כי רכשת בעבר שעון מועדון Swatch, בין אם דרך חנויות Swatch המקוונות (ראה http://shop.swatch.com) או בכל נקודת מכירה פיזית של Swatch. ההרשמה שלך כחבר מועדון Swatch יכולה להיעשות גם באופן רגיל (לא-מקוון). כתוב אל Swatch Club, חטיבה של Swatch Ltd., שכתובתה Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Switzerland, או דרך club@swatch.com אם ברצונך לקבל את חומרי ההרשמה בדואר רגיל. כתוב לנו גם אם היית חבר מועדון במסגרת מבנה החברות שהתקיים בחברה לפני ספטמבר 2012 ולא קנית את שעון המועדון, ואם ברצונך לחדש את חברותך כחבר בתשלום ללא קניית שעון המועדון.

לצורך החברות במועדון נדרשת הרשמה ויצירת חשבון אישי ומסירת פרטים מסוימים עבור פרופיל המשתמש, כמפורט בתהליך ההרשמה. עם זאת, שום נתון מפרטיך האישיים, כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, תאריך לידה או מין, לא ייחשף בפני משתמשים אחרים (אלא אם כן בחרת לחשוף פרטים כאלה מרצונך החופשי), והגישה לפרטי ההרשמה שלך תהיה מוגבלת לשם התצוגה שבחרת בעת ההרשמה, או לזה שאליו החלפת במהלך החברות, וכן לתמונת החבר שלך, אם העלית כזו באתר.

ההרשמה והחברות כחברים ללא תשלום או כחברים משלמים אינה בתוקף היכן שהדבר אסור על פי החוק המקומי.

בעת הרשמה כחבר מועדון, תתבקש לציין כתובת דוא"ל וסיסמה עבור חשבונך האישי. באחריותך הבלעדית לשמור על סודיות הסיסמה שלך. אתה מסכים שלא להשתמש בחשבון, בכתובת הדוא"ל או בסיסמה של אף חבר אחר בכל שלב שהוא, ולא לחשוף את הסיסמה שלך בפני צד ג' כלשהו. אתה מסכים לדווח ל-Swatch מייד כשעולה בך חשד בנוגע לשימוש לא מורשה בחשבונך או לגישה לא-מורשית לסיסמתך. כל שימוש שייעשה בחשבונך הוא באחריותך הבלעדית.

שירותים שיוצעו ע"י Swatch לחברי המועדון נועדו רק לשימושם האישי של חברי המועדון, ואין להשתמש בהם בהקשר לפעולה מסחרית כלשהי, למעט פעולות שאושרו באופן ספציפי ע"י Swatch או קיבלו את חסותנו. חל איסור על כל שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בשירותים, כולל איסוף שמות משתמשים ו/או כתובות דוא"ל של חברים באמצעים אלקטרוניים או אחרים למטרת משלוח דוא"ל למי שלא ביקש לקבלו, או מסגור (framing) לא מורשה של האתר, או קישור לא מורשה אליו. פרסום מסחרי, קישורים לשותפים עסקיים וכל סוג אחר של שידול לקנייה יוסרו מפרופילי החברים ללא הודעה מראש, ועלולים גם לגרום לביטול זכויות החבר.

 

ידיעון

תוכל להירשם כמנוי לידיעון Swatch. לחץ כאן אם ברצונך להירשם כמנוי לידיעון שלנו. תוכל לבטל את המינוי בכל זמן שהוא על ידי שליחת דוא"ל אל internet@swatch.com.

 

תוכן המשתמש

עליך להיות מודע לכך שכל אימת שתפרסם מידע באתר זה (למשל, מידע בפורומים, פרסום בספר המבקרים, פרופיל אישי וכו'), מידע כזה יהיה נגיש למשתמשים אחרים (למשל, חברי מועדון אחרים). אי לכך עליך לבחור בקפידה את הפרטים שתפרסם באתר זה ושתמסור למשתמשים אחרים באתר זה.

Swatch אינה טוענת לכל זכויות בעלות על טקסטים, קבצים, תמונות, תצלומים, צלילים, יצירות מקוריות או כל חומרים אחרים ("תוכן משתמש") שתפרסמו באתר זה. לאחר פרסום תוכן המשתמש שלכם באתר, אתם ממשיכים להחזיק בכל זכויות הבעלות על תוכן משתמש שכזה, וממשיכים להחזיק בזכות להשתמש בתוכן המשתמש שלכם בכל דרך הנראית לכם. בפרסום תוכן המשתמש שלכם באתר או דרכו אתם מעניקים בזאת ל-Swatch רישיון בינלאומי לא-בלעדי, הניתן לרישוי-משנה, הניתן להעברה, ללא תשלום, להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשחזר ולהפיץ תוכן משתמש שכזה באתר זה או דרכו או באזור של Swatch על פלטפורמת צד ג' (פייסבוק, טוויטר וכו') עד לרגע שבו תסירו את תוכן המשתמש שלכם מהאתר.

אתה מצהיר ומתחייב בזאת: (1) שתוכן המשתמש שפרסמת באתר זה הוא בבעלותך, או שיש לך זכות להעניק את הרישיון המופיע לעיל, וכן (2) שפרסום תוכן המשתמש שלך באתר זה אין בו כדי להפר זכויות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, זכויות חוזיות או כל זכות אחרת של כל אדם אחר.

אתה בלבד אחראי לתוכן המשתמש שתפרסם באתר זה. אין לפרסם, להפיץ או לחלוק באתר זה תוכן משתמש שלא אתה יצרת או שאין לך היתר לפרסמו. Swatch לא תבדוק בהכרח את תוכן המשתמש לפני פרסומו באתר, ואין הוא משקף בהכרח את דעותיה או את מדיניותה של Swatch. Swatch אינה מציעה כל התחייבות, מפורשת או משתמעת, באשר לתוכן המשתמש או באשר לדיוק ולאמינות של תוכן המשתמש, או של כל חומרים או מידע שתפיץ לאחרים. חל איסור על פרסום או הפצה של כל חומר המהווה משמיצים עבירה על החוק, איום, הוצאת דיבה, השמצה, תועבה, הסתה, פורנוגרפיה או חילול קודש, או כל חומר העלול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, שתגרום לתביעה אזרחית, או שתפר את החוק בצורה אחרת כלשהי, לרבות הצעה למכירה, מכירה או קנייה של שעונים דרך הפורום בצורה שתפר חוקים שכאלה.

Swatch שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע או חומרים שפורסמו או שהופצו באתר זה תוך הפרה של כללים אלה, לרבות כל הצעות למכירת שעונים. Swatch תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשות לאכיפת החוק או כל צו בית משפט המבקשים או המורים ל-Swatch Ltd לחשוף את זהות מי שפרסם מידע או חומרים כאלה.

 

זכויות קניין רוחני

אתר זה, על כל מידע, טקסט, תמונות, תצלומים, קובצי שמע ווידאו, עיצובים, גרפיקה, סמלילים, סמלים, שמות, כינויי מוצרים וחברות, כמו גם כל תוכנה הכלולה באתר וכל קובץ אחר, וכן הבחירה והסידור שלהם באתר ("תוכן האתר"), כפופים להגנה משפטית, ובפרט זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וזכויות העיצוב שמחזיקות Swatch, שותפותיה, משתמשיה או בעלי הרישיון שלה, כאשר כל הזכויות שמורות. אין לשנות, להעתיק, להפיץ, למסגר, לשכפל, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם, לשדר או למכור דבר מתוכן האתר בכל צורה שהיא ובכל אמצעי שהוא, בחלקו או בכללותו, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מ-Swatch, פרט לתוכן המשתמש שלך, שאותו פרסמת באופן חוקי באתר זה, וכל האמור לעיל אינו מתייחס אליו – אין להעתיק כל תוכן דיגיטלי שהוא לתוכנות אחרות ללא קבלת אישור בכתב ומראש מ-Swatch.

בתנאי שאתה זכאי לשימוש באתר, מוענק לך רישיון מוגבל לגשת לאתר ולהשתמש בו ובתוכן האתר, וכן להוריד או להדפיס עותק של כל חלק מתוכן האתר שאליו הגעת באופן נאות, לשימושך האישי בלבד, כלומר לשימוש שאינו מסחרי, וזאת בתנאי שתשמור על שלמות כל זכויות היוצרים וכל הודעות קנייניות אחרות. למעט תוכן המשתמש שלך עצמך, אין להוריד או לפרסם מחדש את תוכן האתר באינטרנט, באינטרה-נט או באקסטרה-נט, או לשלב את התוכן בכל בסיס נתונים או קומפילציה אחרת, וגם כל שימוש אחר בתוכן האתר אסור בהחלט. רישיון זה כפוף לתנאי השימוש הללו ואינו כולל שימוש בשיטה כלשהי לכריית נתונים, ברובוטים או בשיטת איסוף נתונים אחרת. כל שימוש באתר או בתוכן האתר למעט זה שאושר באופן ספציפי במסמך זה, ללא קבלת אישור בכתב מראש מ-Swatch, הינו אסור בהחלט ויגרום לביטול הרישיון שהוענק בזאת. שימוש לא מורשה שכזה עלול גם להפר את החוקים החלים, כולל, ללא הגבלה, זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, וכן תקנות וחוקים רלוונטיים אחרים בנושאי תקשורת. פרט למקרה שבו הדבר צוין כאן במפורש, אין להבין מתנאי שימוש אלה כאילו הוענק רישיון כלשהו לזכויות קניין רוחני.

"SWATCH" וסימנים מסחריים, סמלילים, תווים, כותרות עמודים, סמלי לחצנים, סקריפטים, שמות שירותים וסימנים אחרים (ביחד, "סימנים מסחריים") המוצגים באתר זה כפופים לזכויות הסימנים המסחריים וזכויות אחרות של Swatch ושל שותפותיה. אין להשתמש בסימנים המסחריים של Swatch, כולל כחלק מסימן מסחרי ו/או כחלק משם תחום (domain name), בהקשר לשום מוצר או שירות, בצורה שסביר שתגרום לבלבול, ואין להעתיק, לחקות או להשתמש בהם, בכללותם או בחלקם, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Swatch. כל שימוש/שימוש לרעה מצדך בסימנים מסחריים המוצגים באתר זה, או בכל תוכן אחר מתוך האתר, למעט כפי שמוגדר בתנאי שימוש אלה, הנו אסור בהחלט.

 

כתב ויתור

על אף ש-Swatch משקיעה מאמצים סבירים לכלול באתר זה מידע מדויק ועדכני, אין Swatch מבטיחה או מצהירה דבר ביחס לתוכן האתר, המסופק למשתמשים "כפי שהוא". באופן ספציפי, אין Swatch מבטיחה או מצהירה שהשימוש שלך בתוכן האתר לא יפר את הזכויות של גורמי צד ג' שאינם בבעלותה ואינם שותפיה של Swatch.

Swatch שומרת לעצמה את הזכות להשהות או להפסיק, בחלקן או במלואן, את האפשרויות שמכיל אתר זה. Swatch אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חבות שהיא ביחס לכל השהיה או הפסקה של אפשרויות כלשהן באתר זה, ללא קשר לשאלה אם הדבר התרחש בעקבות פעולה או מחדל של Swatch או של כל חברה שותפה אחרת ב-Swatch Group Ltd, או של כל גורם צד ג' שהוא.

החומרים באתר זה, לרבות כל מידע שבו, עלולים להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. Swatch שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, תיקונים ו/או שיפורים בחומרים אלה (כולל המידע), ובמוצרים ובתוכניות המתוארים במידע כזה, בכל זמן שהוא וללא הודעה מראש.

 

קישורים לאתרים אחרים ומהם

מכיוון שאין ל-Swatch כל שליטה באתרים שאליהם מקושר אתר זה, ושאין היא מאשרת את תוכנם, ומכיוון ש-Swatch לא בחנה אף אחד מהאתרים שאליהם מקושר האתר, אתה מאשר בזה ש-Swatch אינה אחראית לתוכנו של שום דף שאינו שייך לאתר זה ושל שום אתר אחר המקושר לאתר. האחריות על גישה לדפים שאינם חלק מהאתר ולאתרי צד ג' הקשורים אליו מוטלת אך ורק עליך.

הקישור שלך לאתר זה, לדפים שאינם חלק ממנו ולאתרים אחרים הינו באחריותך. בעשותך שימוש בכל אחד מהקישורים הללו, אתה מבין שההצהרות המשפטיות ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר שהוא הן שיחולו עליו, ושהן עשויות להיות שונות מאלו של Swatch. אם ברצונך ליצור קישור לאתר זה, תוכל לעשות כן רק בתנאי שתיצור קישור לדף הבית אך לא תשכפל אותו, ובכפוף לתנאים הבאים.

חל איסור על מסגור (framing) של אתר זה על ידי אתרים או חלקי-אתרים של גורמים שאינם חלק מ-Swatch Group. כמו כן חל איסור על קישור מאתר אחר לתוכן באתר זה (in-line linking) או על כל שילוב אחר של חלקים מאתר זה באתרים של גורמים שאינם חלק מ-Swatch Group.

 

גישה לשירות

על אף ש-Swatch עושה כל שביכולתה לוודא שאתר זה יהיה זמין 24 שעות ביממה, היא לא תישא בכל אחריות במקרה שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בכל זמן שהוא ולכל תקופה שהיא.

ניתן יהיה להפסיק את הגישה לאתר זה באופן זמני ללא הודעה מראש במקרה של תקלה במערכת, תחזוקה או תיקונים, או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת Swatch.

 

הגבלות על אחריות

במידה המותרת על פי חוק, ולמעט נזקים שנגרמו בכוונה תחילה או עקב הזנחה פושעת, לא תישא Swatch או כל חברה אחרת ב-Swatch Group Ltd, כולל נושאי תפקידים, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות או סוכנים בחברות אלו, באחריות ובחבות בנוגע להפסד או נזק מכל סוג והיקף שהוא, שייגרמו לך או לצד ג' כלשהו (לרבות, אך ללא הגבלה, לכל הפסד או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, או כל אובדן הכנסה, רווח, רצון טוב או נתונים) בהקשר לאתר זה בכל צורה שהיא, או בהקשר לשימוש, לאי-היכולת להשתמש, או לתוצאות השימוש באתר זה; בכל אתר המקושר לאתר זה; או בחומרים באתרים אלה, לרבות, אך ללא הגבלה, להפסד או נזק עקב וירוסים העלולים לפגוע בציוד המחשבים, בתוכנה, בנתונים או בכל רכוש אחר בעקבות הגישה, השימוש או הדפדוף שלך באתר זה או הורדת כל חומר שהוא מהאתר או מכל אתר המקושר אליו.

 

פרטיות

אנו דואגים לפרטיותך ולשמירה על נתוניך האישיים. לחץ כאן כדי לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.

 

שונות

אי הפעלה או אכיפה מצד Swatch של כל זכות או תנאי הכלולים בתנאי שימוש אלה לא תיחשב כוויתור על זכות או תנאי שכאלה. שמות הפרקים בתנאי שימוש אלה ניתנו לצורך נוחות בלבד ואין להם כל השלכה משפטית או חוזית.

אי-תקפותו של כל אחד מתנאי שימוש אלה או אי-היכולת לאכוף אותו אין בהם כדי להשפיע או לפגוע בצורה כלשהי בתקפות, בחוקיות או ביכולת האכיפה של התנאים הנותרים הכלולים במסמך זה.

תנאי שימוש אלה יפורשו ויאכפו בהתאם לחוק השווייצרי, למעט אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי. במידה המותרת על פי חוק, לבתי המשפט המוסמכים במקום שבו שוכנים משרדיה הרשומים של Swatch, כיום ב-Biel שבשווייץ, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל מחלוקת בנוגע לתנאי שימוש אלה ולשימוש שלך באתר זה, בכפוף לזכותה של Swatch לתבוע משתמש באזור מגוריו.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי שימוש אלה, כתוב ל-Swatch Ltd, Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Switzerland, או בדוא"ל ל- internet@swatch.com.